Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση εγγραφής είναι τα ακόλουθα:

  • Αίτηση εγγραφής (Το παραλαμβάνετε από τον χώρο εγγραφής ή το κατεβάζετε από την παρούσα ιστοσελίδα)
  • Υπεύθυνη δήλωση γονέα (παραλαμβάνεται από το χώρο εγγραφής ή το κατεβάζετε από την παρούσα ιστοσελίδα)
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας όπου να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας
  • Ιατρική βεβαίωση του παιδιού
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως (για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2013)

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στο ΔΑΚ ΜΑΚΗΣ ΛΙΟΥΓΚΑΣ

Κατεβάστε εδώ την αίτηση συμμετοχής και την υπεύθυνη δήλωση για την εγγραφή στο Summer Camp 2019 του Δήμου Γλυφάδας

ΑΙΤΗΣΗ