Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Μέσω της παρούσας υπηρεσίας είναι δυνατό να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ενώ το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό αναρτάται στο λογαριασμό του πολίτη, ο οποίος μπορεί να το μεταφορτώσει (κατεβάσει) στον υπολογιστή του, χωρίς να χρειαστεί να επισκεφθεί το δήμο ή το Κ.Ε.Π.

Προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση, είναι απαραίτητο να διαθέτετε το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας σε ψηφιακή μορφή (ευκρινές ψηφιακό αντίγραφο από σαρωτή ή εικόνα), δεδομένου ότι θα ζητηθεί να το επισυνάψετε στην ηλεκτρονική φόρμα της αίτησης:

Πιστοποιητικό γέννησης εκδίδεται με τις εξής αιτιολογίες:

  • ΔΟΥ
  • Ασφαλιστικό φορέα
  • Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
  • Δικαστική χρήση
  • Τράπεζα
  • Υποψηφιότητα στις Δημοτικές Εκλογές
  • Υποψηφιότητα στις Περιφερειακές Εκλογές
  • Κάθε νόμιμη χρήση

 

Για πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects