Feedback

5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (27.2.19)

Γλυφάδα, 22.2.2019
Aρ. Πρωτ. 6349


Αριθμός Πρόσκλησης : 5

ΠΡΟΣ:

Τον κ. Δήμαρχο

Τα  Μέλη  του Δημοτικού  ΣυμβουλίουΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες:  Παναγιώτα  Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ    : 213 2025 218
FAX        : 213 2025 204
e-mail         : dimotiko.symboulio@glyfada.gr


Αγαπητοί   Συνάδελφοι,
Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,  που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15, την  27η Φεβρουαρίου  2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 μ.μ. για να συζητήσουμε  και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα :


1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την υπ΄αρ. υπ’ αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β/24-01-2019) απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών : «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει»

2.    Επικύρωση των πρακτικών της  5ης , 6ης , 7ης , 10ης ,11ης, 12ης , 13ης , 21ης και 22ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2018.

3.    Έκθεση εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2018 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)

4.    Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 – πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη από τους ΚΑΠ (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

5.    Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 – πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη μορφή λοιπών αντικαταβολών (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)  

6.    Λήψη    απόφασης    για    χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού   εξόδων του Δήμου οικονομικού  έτους  2019, ως   δεκτικών έκδοσης  χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)  

7.    Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος) 

8.    Αποδοχή χρηματικού ποσού 161.970,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 9η - 10η   -11η και 12η  κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2018 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (εισηγητής  Δ.Νιτσιόπουλος)

9.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 10.824,30€ από μέρισμα της Εταιρείας Παροχής Φυσικού Αερίου –Κατανομή έτους 2016 και καθορισμός της δαπάνης που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό. (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

10.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 4.057,99€ από την χρηματοδότηση του προγράμματος της ΣΑΕ 055 «Καθορισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ» (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

11.    Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.)  (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

12.    Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  του Δήμου οικ.έτους 2019 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)

13.    Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας

14.    Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική , Αθλητική και Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας»

15.    Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

16.    ‘Iδρυση Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΔΕΑΠ) Γλυφάδας (εισηγητής Oρ.Τσάγκλας)

17.    Λήψη απόφασης για την προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2018 (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

18.    Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ΄αρ. πρωτ. 2225/14.1.2019 πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, Άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή , επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

19.    Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής γενικών Υπηρεσιών / Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)              

20.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία Κοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικονομικού έτους 2019 (σχετ. απόφαση ΔΣ «ΚΑΠΠΑ) (εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

21.    Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.ΠΑ. Δήμου Γλυφάδας (εισηγήτρια Μ.Παπάζογλου)

22.    Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 122.030,00 ευρώ,που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από την Κατανομή  Κεντρικών Αυτοτελών  Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 ( Δ΄ κατανομή 2018) για την κάλυψη   λειτουργικών αναγκών των  σχολείων Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, και κατανομή και διάθεση (ψήφιση) του ποσού των 121.846,95 ευρώ, μετά τις σχετικές κρατήσεις προς απόδοσή του στις  oικείες  Σχολικές Επιτροπές (εισηγητής Oρ.Τσάγκλας)

23.    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για έκτακτες ανάγκες,  διάρκειας δύο (2) μηνών (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)  

24.    Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης , σχολικού έτους 2019 – 2020 (εισηγητής Oρ.Τσάγκλας)

25.    Έγκριση των Οικονομικών Απολογισμών των ετών 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γλυφάδας»  (εισηγητής Ν.Παπάζογλου)

26.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.6443.0001 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Δαπάνες διοργάνωσης εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των εργαζομένων του Δήμου , των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και των νομικών του προσώπων»,  για τη διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης για τους υπαλλήλους του Δήμου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και του νομικού του προσώπου ΚΑΠΠΑ, που αφορά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

27.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00.6443.0001 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Δαπάνες πραγματοποίησης εκδήλωσης εορτασμού της 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821, έτους 2019»  (εισηγήτρια Σ.Πατεράκη)

28.    Λήψη απόφασης για την  τροποποίηση της με αρ. 35/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση με ιδία μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002538  (εισηγητής Oρ.Τσάγκλας)

29.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Δήμου Γλυφάδας – Ο.ΣΥ.Α.Ε. για την παραχώρηση χρήσης λεωφορείων για τη Δημοτική Συγκοινωνία (εισηγητής Π.Κισκήρας)

30.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αντικαταστάτη του, ως μέλους της Επιτροπής του άρθρου 35 παρ. 2 του με αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (444 Β΄/26.4.1999) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (61 Α΄) , περί ρύθμισης θεμάτων χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων και θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2019 (εισηγητής Δ.Ακρίβος)

31.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του , ως μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης  ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2019 (εισηγητής Δ.Ακρίβος)

32.    Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση των κ.κ. Ψαρέα Μελπομένης , Θεανοπούλου Αικατερίνης και Ευγενίδη Κυριάκου, για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία τους. (εισηγητής Π.Κισκήρας)

33.    Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση υπηρεσιών του Δήμου και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

34.    Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & γενικά αμφισβητήσεων έτους 2019 (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

35.    Λήψη απόφασης  για την έγκριση παράταση της σύμβασης που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

36.    Λήψη απόφασης  για την έγκριση παράταση της σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού» (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

37.    Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της σύμβασης που αφορά την εργασία με τίτλο «Πιστοποίηση παιδικών χαρών» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

38.    Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της σύμβασης που αφορά την υπηρεσία/εργασία με τίτλο «Παροχή οδικής βοήθειας» (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

39.    Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την προμήθεια με τίτλο  Β. «Προμήθεια ειδικών επιδαπέδιων δοχείων περισυλλογής περιττωμάτων ζώων». (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

40.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας (λόγω κατεπείγοντος) για εκτέλεσης της προμήθειας Αντιπαγετικού Αλατιού για την Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω ειδικών καιρικών συνθηκών. (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

41.    Έγκριση παράτασης του έργου «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου και σχετικών έργων αποστράγγισης» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης) 

42.    Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Γλυφάδας» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης) 

43.    Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Ανακατασκευή Μελίνα Μερκούρη» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης) 

44.    ΄Εγκριση του 3ου Α.Π.Ε. , του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «Ανακατασκευή Δημοτικού Κινηματοθέατρου ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» , σύμφωνα με το άρ. 57 του Ν. 3669/2008 και το άρθρο 156 του Ν. 4412/16. (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

45.    ‘Εγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων», με αρ.μελ. 12/2017 , που εκτελείται από τον  ανάδοχο «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

46.    ‘Εγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρων ταφής και κτιριακών υποδομών νέου Κοιμητηρίου», με αρ.μελ. 112/2017 , που εκτελείται από τον ανάδοχο «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.» (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

47.    Έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου ΑΠΕ του έργου «Εγκατάσταση συνθετικού τάπητα στίβου & σχετικών έργων αποστράγγισης» που εκτελείται από τον ανάδοχο Βενέρη Νικόλαο (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

48.    Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση δημοτικού φωτισμού» που εκτελείται από τον ανάδοχο Κ/Ξ Ν.& Σ.Γεωργακόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε. – ΔΟΜΗΣΗ Τεχνική ΕΠΕ (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

49.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της σκοπιμότητας κατασκευής του έργου και των τευχών της μελέτης με τίτλο «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών χώρων» Π/Υ 810.000,00 € (με ΦΠΑ) (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

50.    Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

51.    Διαγραφή οφειλής σε χρηματικό κατάλογο από Δαπάνη Κατασκευής αποχέτευσης του κ. Ράλλη Ιωάννη του Χρήστου (κληρονόμοι) (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

52.    Διαγραφή χρέους σε χρηματικό κατάλογο από τέλη και δικαιώματα ελλιμενισμού σκαφών στη Μαρίνα του Δήμου για τα έτη 2015 και 2016 (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

53.    Διαγραφή χρέους σε χρηματικό κατάλογο από τέλη και δικαιώματα ελλιμενισμού σκάφους στη Μαρίνα του Δήμου για το έτος 2015 λόγω λάθους εγγραφής ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου και επαναβεβαίωσής του. (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

54.    Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή προτάσεων – πρακτικών των Συνεδριάσεων στις 5.12.2018 και στις 27.12.2018 της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών και γενικά αμφισβητήσεων και γενικά Αμφισβητήσεων του Δήμου, έτους 2018(εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)

55.    Λήψη απόφασης για ονομασία οδού (σχετ. απόφαση Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής Π.Κισκήρας)

56.    Λήψη απόφασης επί της έκθεσης της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον έλεγχο αιτήσεων για κοπή δένδρων (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

57.    Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Κέντρου Υγείας Γλυφάδας της 1ης ΔΥΠΕ Αττικής του Υπουργείου Υγείας σχετικά με παραχώρηση και οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

58.    Επί αιτήματος του ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ «Το χαμόγελο του παιδιού» για παραχώρηση χώρου για τη φιλοξενία πασχαλινής αγοράς , στην πλατεία Εσπερίδων από 19.4.2019 έως 24.4.2019 (εισηγητής Π.Κισκήρας)

59.    Καθορισμός θέσης στάθμευσης λεωφορείου έμπροσθεν Παιδικού Σταθμού για επιβίβαση και αποβίβαση μαθητών (εισηγητής Π.Δορκοφίκης)

60.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (εισηγήτρια Αν.Καυκά)

61.    Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής με αντικείμενο τη γνωμάτευση περί της παραχώρησης ή μη χώρων στάθμευσης οχημάτων σε άτομα με αναπηρία (εισηγητής Π.Κισκήρας)

62.    Χορήγηση άδειας τομής στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.(εισηγητής Π.Δορκοφίκης)


Γλυφάδα ,22.2.2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ

 

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects