8η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (28.12.18)

Γλυφάδα, 24.12.2018
Αρ. Πρωτ. 38524


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες :  Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦ. : 213 2025231
 FAX :  2132025204Αριθμός Πρόσκλησης : 8

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής


 
Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 28η  Δεκεμβρίου 2018,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για  να  συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα:
                                                                                
•    Eπικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο 2014 έως Οκτώβριο 2018.


                                                                             Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects