1η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (30.1.19)

Γλυφάδα, 25.1.2019
Αρ. Πρωτ. 2983


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες :  Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦ. : 213 2025231
FAX :  2132025204Αριθμός Πρόσκλησης : 1

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη  της     Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής


Αγαπητοί  Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15, την 30η  Ιανουαρίου 2019,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. για  να  συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα  παρακάτω θέματα:

1.   Λήψη απόφασης για ονομασία οδού 

2.   Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος ή επιχείρησης ως «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» ιδιοκτησίας «ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ ΟΡΣΙΑ», επί της οδού Πλ. Καραϊσκάκη αρ. 10  του Δήμου.

3.   Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της «PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «MAC DONALD» στη συμβολή των οδών Λεωφ. Ποσειδώνος και Βάσως Κατράκη του Δήμου μας.

4.   Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της «STREET BRANDS ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Γιαννιτσοπούλου  αρ. 1 του Δήμου μας

5.   Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους της εταιρείας «ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.», επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ. 91 του Δήμου μας

6.   Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους της «ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ», με διακριτικό τίτλο «BOCADO» επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 13 του Δήμου μας

7.   Λήψη απόφασης αναφορικά με την διακοπή λειτουργίας επιχείρησης ως             «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» που λειτουργεί με την με αρ. πρωτ. 2342 από 20.01.2016 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας  στην οδό Δημ. Γούναρη  αρ. 135 του Δήμου μας  και έχει εκδοθεί στην εταιρεία «HOMU E.E.»

                                                                           Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects