2η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (21.3.19)

Γλυφάδα, 15.3.2019
Αρ. Πρωτ. 9181ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες :  Παναγιώτα Κυριακίδου
ΤΗΛΕΦ. : 213 2025231
FAX :  2132025204


Αριθμός Πρόσκλησης : 2

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη  της     Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής


Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,
την 21η  Μαρτίου 2019,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 3.30 μ.μ.
για  να  συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα  παρακάτω θέματα:

1.   Λήψη απόφασης αναφορικά με την διακοπή λειτουργίας επιχείρησης ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» που λειτουργεί με την με αρ. πρωτ. 2342 από 20.01.2016 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας  στην οδό Δημ. Γούναρη  αρ. 135 του Δήμου μας και έχει εκδοθεί στην εταιρεία “HOMU E.E.”

2.   Λήψη απόφασης αναφορικά με την διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας του «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ», σφράγιση αυτού και επιβολή προστίμου 10.000 €, που λειτουργεί άνευ αδείας εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της εταιρείας «HYGGE E.E.», με αρ. Γνωστοποίησης 1054699 (ver. 0) από 05.04.2018 στην οδό Λαοδίκης  αρ. 38 του Δήμου μας

3.   Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της «ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ», με διακριτικό τίτλο «BOCADO» επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 13 του Δήμου μας.

4.   Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «CREPA CORNER E.E.», επί της οδού Αρτέμιδος αρ.1 του Δήμου μας.

5.   Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΕΡΜΙΑ ΜΕΠΕ», επί της οδού Ανδρέα Λαζαράκη αρ.28 του Δήμου μας.

6.   Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος η επιχείρησης ως «ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» ιδιοκτησίας «ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΡΤΟΥ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», στην οδό Κύπρου αρ. 60  του Δήμου.


                          Ο  Δήμαρχος – Πρόεδρος


                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects