ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_122

Λήψη απόφασης για καθορισμό των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects