ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_219

Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων προς εξόφληση δαπάνης για τη μετατροπή προσωρινής παροχής Κ.Χ. ισχύος 85 KVA με αρ. 14450847 για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects