4η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (15.10.19)

Γλυφάδα, 11/10/2019

Αρ. Πρωτ. 32262

Αριθμός Πρόσκλησης : 4

 

 ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της          Επιτροπής

          Ποιότητας  Ζωής

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας,

στην οδό  Άλσους 15, την 15η Οκτωβρίου,  ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε

για τα παρακάτω θέματα:

 

1.Συγκρότηση σε Σώμα και εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής

 

2.Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας     «OH MAMA CAFÉ BAR EE» επί της οδού Κύπρου 48 του Δήμου μας.  

 

3.Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου

χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους,

σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «MEXICAΝ HACIENDA ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», επί της οδού Κύπρου  αρ.65Α του Δήμου μας.   

 

4.Λήψη απόφασης αναφορικά με την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της  εταιρείας «FIFTY SEVEN IKE» επί της οδού Κύπρου 57 του Δήμου μας

 

5.Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου  χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της «ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ», με διακριτικό τίτλο «BOCADO» επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 13 του Δήμου μας

 

 

6.Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ - Α. ΜΑΡΓΟΣ Ο.Ε.», επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ.13 του Δήμου μας

 

7.Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», επί της οδού Γιαννιτσοπούλου αρ.10 του Δήμου μας

 

8.Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.», επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ. 91 του Δήμου μας

 

 

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects