5η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (26.11.19)

Γλυφάδα, 22.11.2019

Αρ. Πρωτ. 37368

Αριθμός Πρόσκλησης : 5

 

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της          Επιτροπής

          Ποιότητας  Ζωής

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 26η Νοεμβρίου,  ημέρα Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

 

  1. Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ζησιμοπούλου 1

 

  1. Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Βορ.Ηπείρου 4

 

 

 

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects