1η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (26.02.20)

Γλυφάδα, 21.2.2020

Αρ. Πρωτ. 6509

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 1

 

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της          Επιτροπής

          Ποιότητας  Ζωής

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,

την 26η Φεβρουαρίου 2020,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε.», επί της οδού Πλατεία Β. Κατράκη αρ.6 του Δήμου μας.

 

  1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «STREET BRANDS ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε.», επί της οδού Γιαννιτσοπούλου αρ. 1 του Δήμου μας.

 

  1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «Α. ΚΛΗΜΗ Χ. ΦΛΟΚΑΛΗ Ο.Ε.», επί της οδού Αρχιπελάγους αρ.68 του Δήμου μας.

 

  1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της κ. ΜΟΡΦΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ, επί της οδού Ψηλορείτη αρ.22 του Δήμου μας.

 

  1. Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «SEA SPICE Ι.Κ.Ε.», επί της οδού Κύπρου αρ.74 του Δήμου μας

 

         

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects