3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (17.3.2020)

Γλυφάδα, 13/03/2020

Aρ. Πρωτ. 9133

Αριθμός Πρόσκλησης : 3

 

ΠΡΟΣ:

 • Τον κ. Δήμαρχο
 • Τα Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση, που  θα  γίνει   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου μας στην οδό Άλσους 15,

την  17η Μαρτίου ημέρα Τρίτη, και ώρα 4.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:

 

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή έκτακτης κατανομής ποσού 60.000,00 € από τους Κ.Α.Π. έτους 2020 στους δήμους της χώρας, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.  (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή πόσου 26.118,32€ από μέρισμα της εταιρείας Παροχής Φυσικού Αερίου- Κατανομή έτους 2017-2018 και καθορισμός της δαπάνης που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)
 3. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2019 (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος) (σχετ. απόφαση 102/2020 ΟΕ)
 4. Ανάκληση της με αρ. 14/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον εκ νέου ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία», μετά την κοινοποίηση της με αρ.πρωτ 15/10.03.2020 απόφασης κατ’ άρθρο 153 του Ν.3463/2006
 5. Ορισμός δύο Δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου, σε συνδυασμό με τα άρθρα 186, 190,192,194 και 199 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)
 6. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της επιτροπής χαρακτηρισμού κινητών πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (Εισηγήτρια Α. Καυκά)
 7. Λήψη απόφασης για τη δωρεά πενήντα (50) αντιασφυξιογόνων μασκών στις ελληνικές δυνάμεις που δρουν στα σύνορα του Έβρου
 8. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε( εισηγήτρια Δ.Χαρίση-Μπίλια)
 9. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία FORTHNET Α.Ε (εισηγήτρια Δ.Χαρίση-Μπίλια)
 10. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (εισηγήτρια Δ.Χαρίση-Μπίλια)

 

      Γλυφάδα,13/03/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects