5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (29.4.2020)

 

 

Γλυφάδα, 24.04.2020

Aρ. Πρωτ. 11085

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες:  Παναγιώτα  Κυριακίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ     : 213 2025 218

 FAX                : 213 2025 204

e-mail               : dimotiko.symboulio@glyfada.gr

Αριθμός Πρόσκλησης : 5

 

ΠΡΟΣ:

  • Τον κ. Δήμαρχο
  • Τα Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση, που  θα  γίνει, σύμφωνα με το  άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω Τηλεδιάσκεψης, την  29η Απριλίου ημέρα Τετάρτη, και ώρα 4.00  μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:

 

  1. Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19.
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης στις οδούς Άλσους και Ναπ. Ζέρβα του δήμου Γλυφάδας (σχετική απόφαση Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής Δ.Χαρίση-Μπίλια)
  3. Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους 2020 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος).
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2020 (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος).
  5. Αποδοχή χρηματικού ποσού 121.477,50 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 1η-2η-3η  κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2020 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος).
  6. Αποδοχή χρηματικού ποσού ποσού 7.500,00 € που αντιστοιχεί στον δήμο μας από έκτακτη επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)
  7. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών στον Υμηττό του Συλλόγου διατήρησης και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και του οικιστικού χαρακτήρα των 3Β «Ο Αρχέδημος» (σχετική απόφαση Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής Δ.Χαρίση-Μπίλια)

 

  1. Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (εισηγήτρια Δ.Χαρίση-Μπίλια)

 

 

      Γλυφάδα,24.04.2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects