2η Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (28.04.20)

Γλυφάδα, 24.4.2020

Αρ. Πρωτ. 11084

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πληροφορίες :  Παναγιώτα Κυριακίδου

ΤΗΛΕΦ. : 213 2025231

 FAX :  2132025204

Αριθμός Πρόσκλησης : 2

 

ΠΡΟΣ: Τα  Μέλη της Επιτροπής

          Ποιότητας  Ζωής

 

Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, που  θα  γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω Τηλεδιάσκεψης την 28η Απριλίου 2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών στον Υμηττό του Συλλόγου διατήρησης και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και του οικιστικού χαρακτήρα των 3Β «Ο Αρχέδημος».
  2. Λήψη απόφασης σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης στις οδούς Άλσους και Ναπ. Ζέρβα του δήμου Γλυφάδας.

 

         

Ο  Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects