ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_35

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΑΜΜΟ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε.», με διακριτικό τίτλο “LALOOP” επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ.125 του Δήμου μας

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects