ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_36

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με διακριτικό τίτλο «Ο ΧΡΗΣΜΟΣ» επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ.79 του Δήμου μας

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects