ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_37

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «FOOD CONCEPTS Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο “UBU” επί της οδού Κύπρου αρ.74 του Δήμου μας

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects