ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_38

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της εταιρείας «GOODLIFE 4 YOU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «VINARTE» επί της οδού Μαραγκού αρ.18 του Δήμου μας

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects