ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_39

Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας για ψυχαγωγική δραστηριότητα «ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ» , επί της οδού Α. ΜΕΤΑΞΑ 11 του Δήμου μας

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects