21η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (23.12.2020)

 Γλυφάδα, 18/12/2020

Aρ. Πρωτ.  37386

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 21

 

ΠΡΟΣ:

  • Τον κ. Δήμαρχο
  • Τα Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση, που  θα  γίνει, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46Α) μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 23η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:

 

  • Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19.

 

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στη Γλυφάδα προς στέγαση ΚΑΠΠΗ (σχετ.αποφ ΚΑΠΠΑ) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
  2. Λήψη απόφασης εκ νέου έγκρισης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.ΠΑ Δήμου Γλυφάδας (σχετ.αποφ ΚΑΠΠΑ) (εισηγήτρια Μ. Παπάζογλου)
  3. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020 (εισηγητής Γ.Αγγελόπουλος)
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020 (εισηγητής Δ.Νιτσιόπουλος)
  5. Λήψη απόφασης για σύσταση 3ου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (εισηγητής Ι.Σκαλτσάς)

 

 

 

      Γλυφάδα,18/12/2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects