1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (29.1.2021)

 Γλυφάδα, 25/01/2021

Aρ. Πρωτ.  2014

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 1

 

ΠΡΟΣ:

  • Τον κ. Δήμαρχο

Τα  Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

 

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση,που  θα  γίνει, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46Α) μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 29η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 μ.μ.

για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:

 

  • Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19.

 

  1. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων του Δήμου, ως αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία προς καταστροφή τους (εισηγητής Δ. Ακρίβος)
  2. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την έκδοση απόφασης ως προς την πραγματοποιηθείσα επέμβαση, σε χαρακτηρισμένη ως δασική έκταση περιοχή, η οποία αφορά στην κλειστή αθλητική εγκατάσταση- γήπεδο μπάσκετ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ορισμός εκπροσώπου (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)
  3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 4/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002538 (εισηγητής Ε. Δεναξά)
  4. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη Προτάσεων - Πρακτικών των συνεδριάσεων στις 28/12/2020 Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό Φορολογικών Διαφορών και γενικά αμφισβητήσεων του Δήμου, έτους 2020 (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)
  5. Χορήγηση άδεια εκσκαφής στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (σχετ. η με αρ.πρωτ 36350/10.12.2020 αίτηση) (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)

 

 

  1. Χορήγηση άδεια εκσκαφής στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (σχετ. η με αρ.πρωτ 1506/20.01.2021 αίτηση) (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)
  2. Χορήγηση άδεια εκσκαφής στην εταιρεία FORTHNET ΑΕ (σχετ. η με αρ.πρωτ  1777/22.01.2021 αίτηση) (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)

 

 

 

 

 

      Γλυφάδα,25/01/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects