2η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (17.2.2021)

 Γλυφάδα, 12/02/2021

Aρ. Πρωτ.  4029

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 2

 

ΠΡΟΣ:

 • Τον κ. Δήμαρχο
 • Τα Μέλη  του Δημοτικού  Συμβουλίου

Αγαπητοί   Συνάδελφοι,

Σας  προσκαλούμε  σε  τακτική συνεδρίαση, που  θα  γίνει, σύμφωνα με το  άρθρο 10 της από 11.03.2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 55) ΠράξηςΝομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46Α) μέσω Τηλεδιάσκεψης, την 17η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω  θέματα:

 

 

 1. Ενημέρωση και επικαιροποίηση θεμάτων του Δήμου μας, αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού COVID-19.

 

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου από το Δήμο Γλυφάδας , ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

 

 1. Λήψη απόφασης για έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής έτους 2021 με βάση την από 05.12.2008 Σύμβασης πώλησης Φυσικού Αερίου (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)

 

 1. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Γλυφάδας και Αλίμου, με την ονομασία «Σύνδεσμος Δήμων Μητροπολιτικού Πόλου»

 

 1. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία από τις παρατάξεις «Ανατροπή στη Γλυφάδα» και «Λαϊκή Συσπείρωση»

 

 1. Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2021 (τακτοποιητική) (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021(τακτοποιητική) (σχετ. απόφαση Ο.Ε.) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)
 3. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρεία (σχετ. η με αρ.πρωτ: 35509/04.12.2020 αίτηση) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)
 4. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρεία (σχετ. η με αρ.πρωτ: 35519/04.12.2020 αίτηση) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)
 5. Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. Δραγώτη Παναγιώτας για λογαριασμό του κ. Μαθιουδάκη Μιχαήλ, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας TEKFUND A.E (Έδρα Φοίβης 28 & Ζαμάνου 40, Γλυφάδα), για καθορισμό τιμήματος και αναλογισμό αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, εδαφικής έκτασης που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της εταιρεία (σχετ. η με αρ.πρωτ: 35511/04.12.2020 αίτηση) (εισηγητής Δ. Νιτσιόπουλος)
 6. Χορήγηση άδεια εκσκαφής στην εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕ (σχετ. η με αρ.πρωτ  3529/09.02.2021 αίτηση) (εισηγητής Γ. Αγγελόπουλος)

 

 

 

 

 

      Γλυφάδα,12/02/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects