4η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς (14.4.2021)

Γλυφάδα, 9.4.2021
Aρ. Πρωτ. 9281

 

Αριθμός Πρόσκλησης : 4

ΠΡΟΣ:

Τον κ. Δήμαρχο
Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 και σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 46Α) και την με αρ.πρωτ. 33282/29.05.2020, εγκύκλιο 163 του Υπουργείου Εσωτερικών, δια Περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την 9η Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή , με ώρα έναρξης 8.15 μ.μ και ώρα λήξης 8.45 μ.μ.  για τη λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος :

 

• Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας για την περιβαλλοντική υποβάθμιση που συντελείται στην περιοχή της Ευρυάλης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για λόγους ενημέρωσης και ανάληψης ενεργειών

 


Γλυφάδα,9/04/2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

* Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης:
Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει με e-mail :
1. για το κατεπείγον του θέματος και εν συνεχεία 2. για το ψήφισμα,
το οποίο θα αποσταλεί στο grammateiads@glyfada.gr, εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης.
Σημειώνεται ότι στο απαντητικό e-mail θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

 

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects