ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_86

Λήψη απόφασης ορισμού εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για την πράξη «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των Νηπιαγωγείων του Δήμου, βάσει του αρ 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α) (Υποέργο 2) με κωδικό έργου ΣΑΕ- 047 2020ΣΕ04700018» του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ 202020)

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects