ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_91

Λήψη απόφασης για την ακύρωση της με αρ. 174/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σε παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων, επί της οδού Γρ.Λαμπράκη αρ. 25

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects