ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_92

Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στέγασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΑΙΞΩΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects