ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_99

Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘TENBRINKE ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ για Ορισμό Τιμής Μονάδος προσκυρωτέου τμήματος που προκύπτει σύμφωνα με την 1/2021 Πράξης προσκύρωσης στο Ο.Τ. 433

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects