Προεδρείο

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Γλυφάδας απαρτίζεται από το Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ         

ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ            

ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects