Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) - Συνεισφορά Πολιτών - Ερωτηματολόγια

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης για την κατάρτιση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Γλυφάδας παίζει σημαντικό ρόλο η συνεισφορά των πολιτών (κατοίκων / εργαζόμενων, σχολείων / γονέων μαθητών και εμπλεκόμενων φορέων) για τη συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων απόψεων.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας για το ΣΒΑΚ (https://www.glyfada.gr/svak/), στο πεδίο ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, έχουν συμπεριληφθεί τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια, με σκοπό να καταγραφούν και να αποτυπωθούν πιθανά προβλήματα ή/και προτάσεις σε σχέση με τη λειτουργία του συστήματος μεταφορών και κινητικότητας του Δήμου:

 

1. Ερωτηματολόγιο για κατοίκους/εργαζoμένους:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScra-ioT2N1wsPhtvsgX5FUh1n5eV_rjwnxyHDA3SM1FcpO7A/viewform

2. Ερωτηματολόγιο για σχολεία/γονείς μαθητών:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSets3vyvM5JctNNi4FdOSNstkQCtl6mwFjONVI4mpbWECC0Fg/viewform

3. Ερωτηματολόγιο για φορείς:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd66gGUcnFvNBSKvx6dqgEQ9sSSVmYIt95hoQSIfARqtOaRmg/viewform

 

Θα εκτιμούσαμε την ενεργή συμμετοχή σας, με τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση παραπάνω ερωτηματολογίου, με σκοπό να συλλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεισφορά σας.

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects