Άννα Καυκά - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

  • της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Κίνησης και Προστασίας Περιβάλλοντος
  • την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects