Αγγελόπουλος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Διοικητικού και Εσόδων

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

  • Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Παιδείας και του Τμήματος Μηχανογραφικού Κέντρου.
  • Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Προμηθειών και Παροχής Ειδικών Υπηρεσιών (μη τεχνικής φύσεως) και του Τμήματος Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Αναπληρώνει τον Δήμαρχο όταν εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται.

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects