Χαρίση-Μπίλια Δαφνούλα - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης: 

  • Της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
  • Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών πλην των συνεργείων.
  • Της παρακολούθησης και ωρίμανσης των τεχνικών μελετών του Δήμου.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

 

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects