Ακρίβος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Πόλης και Καθημερινότητας

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

  • Του συντονισμού και της παρακολούθησης των συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Του Τμήματος Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
  • Της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
  • Της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects