Παπάς Ιωάννης - Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

  • Του Τμήματος Μηχανογραφικού Κέντρου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
  • Του συντονισμού των δράσεων και των ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
  • Της εναρμόνισης του Δήμου με το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας.
  • Του εκσυγχρονισμού εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects