Κασσέρης Μάριος - Αντιδήμαρχος Δημοτικών Εγκαταστάσεων

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

  • Της εποπτείας, συντήρησης και παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα των Δημοτικών Κοιμητηρίων, των Παιδοτόπων και όλων των Δημοτικών Κτιρίων.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects