Αγγελάτος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Πρασίνου

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

  • Του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects