Βρυζίδης Νικόλαος - Αντιδήμαρχος Διοικητικού, Δημόσιας Υγείας και Εποπτείας ΚΥΕ

με αρμοδιότητες:

  • Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
  • Του Τμήματος Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
  • Της εποπτείας της εφαρμογής των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του ιού COVID-19.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects