Νιτσιόπουλος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Εσόδων και Προγραμματισμού

με αρμοδιότητες:

  • Του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης με έμφαση στον προγραμματισμό της δράσης της δημοτικής αρχής, της επίτευξης συνεργασιών με φορείς και ιδίως την Περιφέρεια Αττικής και της ωρίμανσης διαδικασιών για την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects