Ορέστης Τσάγκλας - Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:
- του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής του Γραφείου Δημάρχου
- του Τμήματος Παιδείας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
- σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς της

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects