Δορκοφίκης Περικλής - Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

  • Του Τμήματος Παιδείας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
  • Των θεμάτων αθλητισμού, του συντονισμού των δράσεων και της πολιτικής του Δήμου στον τομέα του αθλητισμού, της διαχείρισης των αθλητικών χώρων και της προώθησης της συνεργασίας του Δήμου με τα αθλητικά σωματεία.
  • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

 

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects