ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_49

Ψήφισμα για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α)-ορθή επανάληψη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_70

Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο για την...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_69

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_68

Λειτουργία υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Γλυφάδας με διακεκομμένο ωράριο...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_67

Λήψη απόφασης για απόδοση φόρου τιμής προς τον κεκοιμημένο Μακαριστό...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_66

Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος στην...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_65

Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 123.530,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_64

Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_63

Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση βρεφονηπιακού...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_62

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2020

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects