ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_18

«Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία VODAFONE  - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_17

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. ΔΡΑΓΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ για λογαριασμό...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_16

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. ΔΡΑΓΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ για λογαριασμό...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_15

«Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της κ. ΔΡΑΓΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ για λογαριασμό...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_14

«Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_13

«Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_12

«Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το νέο νομοσχέδιο για την Παιδεία από τις...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_11

«Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Γλυφάδας και...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_10

«Λήψη απόφασης για έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής έτους 2021 με βάση την από 5.12...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_9

«Λήψη απόφασης για την αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου από το Δήμο...

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects