ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_130

Χορήγηση αδειών εκσκαφής στην εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_129

Επιστροφή χρημάτων, που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_128

Επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_127

Διαγραφή οφειλής σε Χρηματικό Κατάλογο από Δαπάνη Κατασκευής Πεζοδρομίου του κ....

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_125

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την εργασία με...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_124

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την εργασία με...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_123

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ....

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_122

Λήψη απόφασης για καθορισμό των ειδικοτήτων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_121

Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_120

Aναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects