ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_153

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Κινητών Πραγμάτων...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_152

Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία WIND EΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_151

Συμπλήρωση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_150

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση σχολείων» (αρ.μελ. 67/2018...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_149

Λήψη απόφασης για παράταση της παραχώρησης με χρησιδάνειο διάρκειας σαράντα (40)...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_148

Λήψη απόφασης για έγκριση αναγκαιότητας της εκμίσθωσης (παραχώρηση του...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_147

Κάλυψη από ΟΤΑ δαπανών ταφής θανόντων και ανακομιδής οστών οικονομικά αδύναμων...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_146

Επιστροφή χρημάτων, που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_145

Έγκριση παράτασης του έργου «Εγκατάσταση Συνθετικού Τάπητα Στίβου και Σχετικών...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_144

Λήψη απόφασης για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία...

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects