ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_100

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 2 περιοχής Ευρυάλης Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_99

Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘TENBRINKE ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_98

Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση του κ. ΤΣΕΝΕΜΠΗ ΜΙΧΑΗΛ για Ορισμό...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_97

Λήψη απόφασης περί καθορισμού ανώτατου τιμολογίου αφής κανδηλίων και...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_96

Λήψη απόφασης, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_95

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_94

Λήψη απόφασης για έγκριση κατηγοριοποίησης των: (α) 8ου Δημοτικού...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_93

Λήψη απόφασης για έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του 7ου Γυμνασίου...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_92

Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου στέγασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού με...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_91

Λήψη απόφασης για την ακύρωση της με αρ. 174/2010 απόφασης του Δημοτικού...

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects