ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_86

Λήψη απόφασης ορισμού εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_85

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_84

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_83

Λήψη απόφασης για την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες Δήμου...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_82

Λήψη απόφασης για την ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_81

Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία ΟΤΕ A.E

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_80

Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία FORTHNET A.E

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_79

Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία VODAFONE  - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_78

Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου, οικ. έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_77

Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ Εξαμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του...

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects