ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_163

Λήψη απόφασης για σύσταση 3ου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_162

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_161

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_160

Λήψη απόφασης εκ νέου έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_159

Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στη Γλυφάδα προς στέγαση ΚΑΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_158

Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 123.530,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_157

Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας μίσθωσης ακινήτου στην Άνω Γλυφάδα ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_156

Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Μ.Π.Ε.) αναθεώρησης ΓΠΣ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_155

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας για το ζήτημα του εμβολιασμού

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_154

«Λήψη απόφασης για την αποδοχή και υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου...

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects