ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_105

Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου επί της οδού Μικράς Ασίας του...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_104

Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτων επί της οδού Ήβης του Δήμου μας...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_103

Χορήγηση άδειας εκσκαφής στην εταιρεία FORTHNET A.E.

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_102

Κατηγοριοποίηση του Υπαίθριου Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης (ΜΠΑΣΚΕΤ) –...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_101

Κατηγοριοποίηση των δύο (2) αιθουσών αθλητικών δραστηριοτήτων του Κλειστού...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_99

Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_98

Λήψη απόφασης για την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_97

Αποδοχή χρηματικού ποσού 184.400,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας , από κατανομή...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_96

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_95

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects