ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_112

Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_111

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_110

Έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη συστήματος...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_109

Καθορισμός του ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας Δημάρχων και εν...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_108

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_107

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_106

Kaθορισμός του συντελεστή του φόρου στους ηλεκτροδοτούμενους χώρους για το...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_105

Καθορισμός του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_104

Καθορισμός συντελεστών τέλους χρήσης ανά κατηγορία αδειών άσκησης...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_103

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων ...

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects