ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_76

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_75

Λήψη απόφασης για συμπλήρωση των με αριθμό 16 & 60/2020 προηγούμενων αποφάσεων...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_74

Ψήφισμα ενάντια στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_73

Λήψη απόφασης έγκρισης της πρότασης διαμόρφωσης της οδού Λαμπράκη από την οδό...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_72

Λήψη απόφασης για απόδοση φόρου τιμής προς τον κεκοιμημένο Μακαριστό...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_71

Λήψη απόφασης για έγκριση μίσθωσης ακινήτων για στέγαση τμημάτων Νηπιαγωγείων...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_49

Ψήφισμα για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α)-ορθή επανάληψη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_70

Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρο για την...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_69

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_68

Λειτουργία υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Γλυφάδας με διακεκομμένο ωράριο...

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects