ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_120

Aναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_119

«Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_118

Έκθεση εσόδων – εξόδων 1ου εξαμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού έτους...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_117

Επικύρωση των πρακτικών της 7ης Συνεδρίασης Δ.Σ. έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_116

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_115

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_114

Λήψη απόφασης για παράταση της παραχώρησης με χρησιδάνειο διάρκειας σαράντα (40)...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_113

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης των Συμβάσεων που αφορούν την εργασία...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_112

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της Σύμβασης που αφορά την προμήθεια με...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_111

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο του...

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects