ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_110

Διαγραφή οφειλής σε Χρηματικό Κατάλογο από Δαπάνη Κατασκευής Αποχέτευσης και...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_109

Επιστροφή χρημάτων, που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_108

Επιστροφή χρημάτων, που καταβλήθηκαν αχρεώστητα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_107

Aναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_107

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_106

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_105

Λήψη απόφασης επί της από 25.4.2019 δήλωσης παραίτησης του Προέδρου, του Ν.Π.Δ.Δ....

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_104

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ....

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_103

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ....

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2019_102

Λήψη απόφασης για χρηματοδότηση έργων του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου...

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects