ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_67

Λήψη απόφασης για απόδοση φόρου τιμής προς τον κεκοιμημένο Μακαριστό...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_66

Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος στην...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_65

Λήψη απόφασης για αποδοχή, συνολικού ποσού 123.530,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο Δήμο...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_64

Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_63

Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση βρεφονηπιακού...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_62

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_61

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_60

Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της με αριθμό 16/2020 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_59

Αποδοχή χρηματικού ποσού 22.000,00 € που αντιστοιχεί στο Δήμο μας από κατανομή...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_58

Λήψη απόφασης για αποδοχή έκτακτης κατανομής ποσού 451.181,65 € από τους Κ.Α.Π. έτους...

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects