ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_103

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των συντελεστών τέλους χρήσης πεζοδρομίων ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_102

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων από...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_101

Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄εννεάμηνου για τον έλεγχο υλοποίησης του...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_100

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 2 περιοχής Ευρυάλης Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_99

Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘TENBRINKE ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_98

Λήψη απόφασης αναφορικά με την αίτηση του κ. ΤΣΕΝΕΜΠΗ ΜΙΧΑΗΛ για Ορισμό...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_97

Λήψη απόφασης περί καθορισμού ανώτατου τιμολογίου αφής κανδηλίων και...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_96

Λήψη απόφασης, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_95

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2021_94

Λήψη απόφασης για έγκριση κατηγοριοποίησης των: (α) 8ου Δημοτικού...

copyrights © 2021-2022 Evolution Projects