ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_242

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στο δικηγόρο Αθηνών κ. Κων/νο Λακαφώση»

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_241

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα – Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_240

Ανάθεση σύνταξης γνωμοδότησης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_239

Ανάθεση υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών κ. Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_238

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_237

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_235

Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 42, 118 και 139/2020 Αποφάσεων της Οικονομικής...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_233

Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ με την ονομασία...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_232

Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_231

Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Χριστίνα Ζήση

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects