ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_229

Λήψη απόφασης συμπλήρωσης των με αρ. 2/2019, 186/2019, 193/2019 και 205/2019 αποφάσεων της...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_228

Λήψη απόφασης επί του από 26/07/2019 Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_227

Λήψη απόφασης επί του από 22/07/2019 Πρακτικού Διενέργειας της φανερής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_226

Λήψη απόφασης για έγκριση Λογιστικής τακτοποίησης ποσού 8.331,94€ που αποδόθηκε...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_225

Λήψη απόφασης επί του 1ου πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη ανάδοχου του...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_224

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών,...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_223

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_222

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_221

Ανάθεση υπόθεσης στο δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_220

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για...

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects