ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_219

Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_218

Λήψη απόφασης για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού της διαχείρισης των...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_217

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «Μελέτη Νέου Δημοτικού...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_216

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_215

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_215

Συμπλήρωση – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_214

Εισηγητική έκθεση 1ου εξαμήνου του έτους 2019 προς την Οικονομική...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_213

Ανάθεση υπόθεσης στη Δικηγόρο Αθηνών Θεοδώρα-Δήμητρα Ράλλη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_212

Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2019_211

Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση που αφορά πρόταση εξώδικου συμβιβασμού...

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects