ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_39

Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την έκδοση άδειας...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_38

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_37

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_36

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_35

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_34

Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Boρ.Ηπείρου αρ. 4

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_33

Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ζησιμοπούλου αρ....

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_7

Λήψη απόφασης σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία χώρου ελεγχόμενης...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_6

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών στον...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_5

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή...

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects