ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_16

Λήψη απόφασης για τοποθέτηση (μετατόπιση) περιπτέρου από τη συμβολή των οδών Α....

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_15

Αποστολή παραδοτέων του Β2 σταδίου της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_14

Συγκρότηση σε Σώμα και Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_13

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_12

«Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_11

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_10

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_9

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_8

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_39

Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την έκδοση άδειας...

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects