ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2021_3

Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στις...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2021_2

Λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2021_1

Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_18

Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Μ.Π.Ε.) αναθεώρησης ΓΠΣ...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_17

Σύνταξη κανονιστικής απόφασης για την εφαρμογή και λειτουργία τoυ χώρου...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_16

Λήψη απόφασης για τοποθέτηση (μετατόπιση) περιπτέρου από τη συμβολή των οδών Α....

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_15

Αποστολή παραδοτέων του Β2 σταδίου της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_14

Συγκρότηση σε Σώμα και Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_13

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή...

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_12

«Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής...

copyrights © 2020-2021 Evolution Projects