4η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (24.3.2020)

Γλυφάδα, 20/03/2020 Aρ. Πρωτ. 9475

3η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (17.3.2020)

Γλυφάδα, 13/03/2020 Aρ. Πρωτ. 9133

2η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (27.2.2020)

Γλυφάδα, 21.2.2020 Aρ. Πρωτ. 6508

1η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (29.1.2020)

Γλυφάδα, 24.1.2020 Aρ. Πρωτ. 2662

24η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (23.12.19)

Ορθή επανάληψη ως προς το 5ο Θέμα

23η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (23.12.19)

Γλυφάδα, 19/12/2019 Aρ. Πρωτ. 41180

22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (17.12.19)

Γλυφάδα, 13.12.2019 Aρ. Πρωτ. 40179

21η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (17.12.19)

Γλυφάδα, 13.12.2019 Aρ. Πρωτ. 40178

20η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (27.11.19)

Γλυφάδα, 22.11.2019 Aρ. Πρωτ. 37367

19η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (27.11.19)

Γλυφάδα, 22.11.2019 Aρ. Πρωτ. 37366

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects