13η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (02.10.19)

Γλυφάδα, 27.9.2019 Aρ. Πρωτ. 30400  

12η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (28.8.19)

Γλυφάδα, 23.8.2019 Aρ. Πρωτ. 27082 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ...

11η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (17.7.19)

Γλυφάδα, 12.7.2019 Aρ. Πρωτ. 23242  

9η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (19.6.19)

Γλυφάδα, 14.6.2019 Aρ. Πρωτ. 19880  

10η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (19.6.19)

Γλυφάδα, 14.6.2019 Aρ. Πρωτ. 19879  

8η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (13.5.19)

Γλυφάδα, 9.5.2019 Aρ. Πρωτ. 15627 Αριθμός πρόσκλησης : 8 ΠΡΟΣ: Τον κ....

7η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (22.4.19)

Γλυφάδα, 18.4.2019 Aρ. Πρωτ. 13557 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ...

6η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (21.3.19)

Γλυφάδα, 15.3.2019 Aρ. Πρωτ. 9181 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ...

5η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (27.2.19)

Γλυφάδα, 22.2.2019 Aρ. Πρωτ. 6349 Αριθμός Πρόσκλησης : 5 ΠΡΟΣ:

4η Πρόσκληση (Ειδική) Δημοτικού Συμβουλίου (27.2.19)

Γλυφάδα, 22.2.2019 Aρ. Πρωτ. 6348 Αριθμός πρόσκλησης : 4 ΠΡΟΣ: Τον...

copyrights © 2018-2019 Evolution Projects