24η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (23.12.19)

Ορθή επανάληψη ως προς το 5ο Θέμα

23η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (23.12.19)

Γλυφάδα, 19/12/2019 Aρ. Πρωτ. 41180

22η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (17.12.19)

Γλυφάδα, 13.12.2019 Aρ. Πρωτ. 40179

21η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (17.12.19)

Γλυφάδα, 13.12.2019 Aρ. Πρωτ. 40178

20η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (27.11.19)

Γλυφάδα, 22.11.2019 Aρ. Πρωτ. 37367

19η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (27.11.19)

Γλυφάδα, 22.11.2019 Aρ. Πρωτ. 37366

18η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (13.11.19)

Γλυφάδα,  8.11.2019 Aρ. Πρωτ.  35749

17η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (13.11.19)

Γλυφάδα, 8.11.2019 Aρ. Πρωτ. 35748  

16η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (07.11.19)

Γλυφάδα, 1.11.2019 Aρ. Πρωτ. 34661  

15η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (06.11.19)

Γλυφάδα, 1.11.2019 Aρ. Πρωτ. 34658  

copyrights © 2019-2020 Evolution Projects